Trailer Đội Đặc Nhiệm SHIELD (Phần 5)Trailer Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D (Season 5)

Tiếp tục công cuộc bảo vệ Trái Đất của tổ chức S.H.I.E.L.D. và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Inhuman. ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim